SJÖKULTUR


Läktra;

överföra last eller bunkerolja från ett fartyg till ett annat.

Proviant (ship’s provisions);

fartygets förråd av livsmedel, fylls på genom proviantering. Förväxla ej med "Stå’re’s".

> Fler sjötermer som du behöver veta!