SJÖKULTUR


Läktra;

överföra last eller bunkerolja från ett fartyg till ett annat.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!