SJÖKULTUR


Läktra;

överföra last eller bunkerolja från ett fartyg till ett annat.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!