SJÖKULTUR


Läktra;

överföra last eller bunkerolja från ett fartyg till ett annat.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!