SJÖKULTUR


Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

Bunkra;

skaffa ombord fartygets drivmedel. Även lite på skämt om att anskaffa ädla drycker. Jfr Koj.

> Fler sjötermer som du behöver veta!