SJÖKULTUR


Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

Törna in (turn in);

antingen att avsluta arbetspasset/vakten eller att krypa till kojs.

> Fler sjötermer som du behöver veta!