SJÖKULTUR


Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!