SJÖKULTUR


Lämpa (trim);

placera på ett lämpligt sätt med hänsyn till fartygets stabilitet, omstuva, detsamma som trimma.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!