SJÖKULTUR


Lämpa (trim);

placera på ett lämpligt sätt med hänsyn till fartygets stabilitet, omstuva, detsamma som trimma.