SJÖKULTUR


Lämpare (trimmer);

kolskyfflare, utdöd sjömansart.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!