SJÖKULTUR


Lämparglädje;

sviskonsoppa. Jfr jungmansglädje.

Ankarspel (windlass);

slags hiss- och draganordning på backen för fällning och hivning av ankaret. Jfr capstan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!