SJÖKULTUR


Landbacken;

vanlig sjömansbeteckning på Terra Firma.