SJÖKULTUR


Land(s)man (eng.);

egentligen "grad" inom Royal Navy (avseende den som aldrig förr seglat), 1862 ersatt av ordinary seaman, second class. Landsman anses vara mera korrekt som sjömansterm på den som annars kallas landlubber (motsvarande svenska landkrabba).

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!