SJÖKULTUR


Långskepps (fore-and-aft /line/);

om fartyget i hela dess längd. Kan ibland även avse hela fartygssidan mot kaj (alongside).

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!