SJÖKULTUR


Långskepps (fore-and-aft /line/);

om fartyget i hela dess längd. Kan ibland även avse hela fartygssidan mot kaj (alongside).

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!