SJÖKULTUR


Långskepps (fore-and-aft /line/);

om fartyget i hela dess längd. Kan ibland även avse hela fartygssidan mot kaj (alongside).

I land (vara) (to be ashore);

markerar belägenhet, medan...

> Fler sjötermer som du behöver veta!