SJÖKULTUR


Länsa, läns (pump, dry off, av lågty/nederl. sjötermen lens, "tom");

bl.a. befria(d) från vatten. Jfr "Slå en läns".

Boms;

envetna tiggare, även om snyltbenägna kollegor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!