SJÖKULTUR


Låring (quarter);

del av fartygssidan akter om tvärs.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!