SJÖKULTUR


Låring (quarter);

del av fartygssidan akter om tvärs.

Vackert (handsomely);

i den ursprungliga nordiska betydelsen "vaksamt", lugnt och sansat. "Ta det vackert".

> Fler sjötermer som du behöver veta!