SJÖKULTUR


Låring (quarter);

del av fartygssidan akter om tvärs.

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!