SJÖKULTUR


Låring (quarter);

del av fartygssidan akter om tvärs.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!