SJÖKULTUR


Läst (av lågty. last);

gammalt mått på fartygets dräktighet, sedan länge ur bruk i Sverige. Egentligen samma ord som last.