SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Svälja ankaret;

gå iland för gott.

> Fler sjötermer som du behöver veta!