SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!