SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

> Fler sjötermer som du behöver veta!