SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Roder, ror (helm, rudder, av lågty. rôder, "roddredskap");

fartygets styrinrättning.

> Fler sjötermer som du behöver veta!