SJÖKULTUR


Last(age) (av lågty. last/asche/);

börda, det gods fartyget för med sig. Jfr läst.

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!