SJÖKULTUR


Lastrum (hold);

utrymme för godset, vars trygga transport över havet i förlängningen inbringar lite matpengar åt besättningen.

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!