SJÖKULTUR


Lastrum (hold);

utrymme för godset, vars trygga transport över havet i förlängningen inbringar lite matpengar åt besättningen.

Halgatt, halkip (snatch, fairlead);

anordningar i el. vid relingen som förtöjningsgods skall löpa igenom, t.ex. klys, med el. utan löprullar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!