SJÖKULTUR


Lastrum (hold);

utrymme för godset, vars trygga transport över havet i förlängningen inbringar lite matpengar åt besättningen.

Fyllenät (gangway/safety net);

skyddsnät mellan fallrep, skrov och kajkant.

> Fler sjötermer som du behöver veta!