SJÖKULTUR


Lättar, tjockan;

avtar, det klarnar upp

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!