SJÖKULTUR


Lättar, tjockan;

avtar, det klarnar upp

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!