SJÖKULTUR


Lättar, tjockan;

avtar, det klarnar upp

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!