SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!