SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!