SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.