SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Béting (bitt);

se pollare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!