SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!