SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Akter ut (aft);

belägenhet på akterdäck eller någonstans i kölvattnet.

> Fler sjötermer som du behöver veta!