SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!