SJÖKULTUR


Lätten, på (light);

om fartyg som för tillfället saknar last.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!