SJÖKULTUR


Lejdare (ladder);

trappa ombord, repstege (t.ex. lotslejdare).

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!