SJÖKULTUR


Lejdare (ladder);

trappa ombord, repstege (t.ex. lotslejdare).

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!