SJÖKULTUR


Levang (deck-brush);

borste med långt skaft, t.ex. att vaska durken med

Gös (jack);

flagg i fören, på handelsfartyg rederiflaggen eller en flagg med hemortens stadsvapen.

> Fler sjötermer som du behöver veta!