SJÖKULTUR


Levang (deck-brush);

borste med långt skaft, t.ex. att vaska durken med

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!