SJÖKULTUR


Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

Milk;

mjölk är mjölk (t.ex. från plåtkossan), men milk på sjömanssvenska är kondenserad grädde på burk och inget annat!

> Fler sjötermer som du behöver veta!