SJÖKULTUR


Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!