SJÖKULTUR


Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.

Drifta;

maska, underlåta att törna till.

> Fler sjötermer som du behöver veta!