SJÖKULTUR


Lod (lead, "bly");

i tamp tajtad metallkropp, varmed vattendjup mäts.