SJÖKULTUR


Loda, lodning (to sound);

att med lod mäta vattendjup (t.ex. för att undvika grundkänning i okända farvatten).

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!