SJÖKULTUR


Löpande gods;

tågvirke som används vid manövrering av segel och rår. Skämtsam benämning på dryckjom som lätt löper genom strupen. Jfr Stagad.

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!