SJÖKULTUR


Löpande gods;

tågvirke som används vid manövrering av segel och rår. Skämtsam benämning på dryckjom som lätt löper genom strupen. Jfr Stagad.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!