SJÖKULTUR


Losa (to lose);

tappa/förlora något.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!