SJÖKULTUR


Losa (to lose);

tappa/förlora något.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!