SJÖKULTUR


Lots-, stormlejdare (Jacob’s, pilot el. boarding ladder);

ett slags kraftig "repstege" som till skillnad från fallrepet hänger lodrätt över fartygssidan.

Väl bekomme;

hälsning vid inträde i mäss där måltid pågår.

> Fler sjötermer som du behöver veta!