SJÖKULTUR


Lots-, stormlejdare (Jacob’s, pilot el. boarding ladder);

ett slags kraftig "repstege" som till skillnad från fallrepet hänger lodrätt över fartygssidan.

Under däck;

dels "innertak" ombord, och dels inredning under väderdäck.

> Fler sjötermer som du behöver veta!