SJÖKULTUR


Lots (pilot);

syftar oftast på nautiska vägvisare, men även på sky pilots, samt på en tredje sort som visar vägen till hamnkvarterens galanta damer. De tillhör m.a.o. ej samma fack.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!