SJÖKULTUR


Manhål (manhole);

rund lucka på däck eller i maskins labyrinter, lagom stor för en man att klämma sig igenom.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!