SJÖKULTUR


Manhål (manhole);

rund lucka på däck eller i maskins labyrinter, lagom stor för en man att klämma sig igenom.

Howling Fifties ("de tjutande femtiograderna");

sjömansnamn på den sjövilda västvinddriften i farvattnen 50-60° sydlig bredd. Även användbart vid 50-årsgratulationer. Jfr Roaring Forties (och "Brightening Sixties").

> Fler sjötermer som du behöver veta!