SJÖKULTUR


Märlspik (marline-spike);

verktyg för splejsning och andra sjömansarbeten. Jfr Pryl.

Förfara (fleet; av ty. verfahren);

flytta på något för att det skall kunna användas, t.ex. förfara en talja.

> Fler sjötermer som du behöver veta!