SJÖKULTUR


Märlspik (marline-spike);

verktyg för splejsning och andra sjömansarbeten. Jfr Pryl.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!