SJÖKULTUR


Märlspik (marline-spike);

verktyg för splejsning och andra sjömansarbeten. Jfr Pryl.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!