SJÖKULTUR


Marvatten, ligga i (to be waterlogged);

om fartyg som är vattenfyllt men ändå flyter.

Bestickföring (plotting the ship’s track);

att på sjökort lägga ut fartygets kurs, tillryggalagda distans och middags-position. Görs av vaktens styrman på "Kuskbocken".

> Fler sjötermer som du behöver veta!