SJÖKULTUR


Marvatten, ligga i (to be waterlogged);

om fartyg som är vattenfyllt men ändå flyter.

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!