SJÖKULTUR


Mäss (mess/room/, av lat. missus, "skickat /från köket/");

sjömännens gemensamma matsal.