SJÖKULTUR


Mäss (mess/room/, av lat. missus, "skickat /från köket/");

sjömännens gemensamma matsal.

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!