SJÖKULTUR


Mäss (mess/room/, av lat. missus, "skickat /från köket/");

sjömännens gemensamma matsal.

Akterförtöjd (stern-fast);

förskeppet förankrat eller förtöjt vid boj och endast aktern in mot kaj e.d.

> Fler sjötermer som du behöver veta!