SJÖKULTUR


Mässuppassare (mess boy);

Kalle som han fick heta hade långa dagar. Om han driftade kunde det kallas "mässfall".

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!