SJÖKULTUR


Mässuppassare (mess boy);

Kalle som han fick heta hade långa dagar. Om han driftade kunde det kallas "mässfall".

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!