SJÖKULTUR


Matros (eng. able bodied seaman, AB; av nederl. matroos och fra. matelot);

befaren sjöman på däck. Ytterst samma ord som eng. mate, (backlags-) kamrat, numera styrman.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!