SJÖKULTUR


Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

Runka räck;

sisyfosarbetet att smärgla räckverken i maskin. (Verbet syftar ursprungligen på häftigt svajande eller slingrande fartyg.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!