SJÖKULTUR


Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

Bord (board);

"inom skeppsbord" etc. Den av bräder bestående övre kanten av skeppssidan.

> Fler sjötermer som du behöver veta!