SJÖKULTUR


Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!