SJÖKULTUR


Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".

Sjögång (high sea);

den sjöhävning som uppstår när vågor och dyning bjuder upp till dans.

> Fler sjötermer som du behöver veta!