SJÖKULTUR


Mi no sávè;

pidgin eller sjömanstranspiranto, "jag vet inte".