SJÖKULTUR


Mickey Finn;

internationell term för s.k. knockoutdroppar, som fortfarande lär kunna förekomma på de skummaste hamnsjappen. På ett dylikt längs San Francisco’s "Barbary Coast" var kring 1870 en avdankad skotsk kemist bartender. Det var under guldruschen och anlöpande skepp tömdes snabbt på sina besättningar. Skepparna kunde då anlita värdshusens "själasäljare" (nederl. seelenverkooper), dvs crimps, för att "övertala" sjömän att mönstra på. Vilket ofta skedde med hjälp av knockoutdroppar i de drinkar sjömännen frikostigt erbjöds på kredit, varpå "själasäljarnas" hantlangare, runners, bar ombord sina medvetslösa offer. Skotten, som hette Michael Finn och var på flykt undan rättvisan i hemlandet, experimenterade fram effektiva knockoutdroppar och fick också ge namn åt den illasinnade företeelsen. Det lär ha rört sig om den nervlugnande drogen kloralhydrat eller något liknande s.k. hypnotikum. Jfr Sjanghaja.

Svallvågskontroll;

förslag till namn på den "backspegel" som ofta sitter på ömse sidor av bryggan på mindre skärgårdsbåtar etc. Både back och (akter)spegel är ju redan "upptagna" i sjöspråket.

> Fler sjötermer som du behöver veta!