SJÖKULTUR


Midvaters, segla;

att segla mitt i farled, men även att slingra sig fram mot sitt mål, att inte uppträda helt rakryggat.