SJÖKULTUR


Midvaters, segla;

att segla mitt i farled, men även att slingra sig fram mot sitt mål, att inte uppträda helt rakryggat.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!