SJÖKULTUR


Monkey business;

vanligt uttryck om försök att lura sjömannen på pengar.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!