SJÖKULTUR


Mönstra av för gott;

törna in för gott, dvs avlida.

Blindskär (sunken rock);

stengrund som ligger så pass djupt, att vattnet först vid hög sjö bryter över det.

> Fler sjötermer som du behöver veta!