SJÖKULTUR


Mönstra på/av (sign on/pay off);

om sjöman som påbörjar/avslutar sin törn (ej att förväxla med själva /rederi-/anställningen).

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!