SJÖKULTUR


Mönstra på/av (sign on/pay off);

om sjöman som påbörjar/avslutar sin törn (ej att förväxla med själva /rederi-/anställningen).

Runna (to run);

leda, ansvara för något.

> Fler sjötermer som du behöver veta!