SJÖKULTUR


Moring (mooring ring);

på järnboj (mooring buoy) eller i land placerad grov ring för förtöjningsändamål.

Halgatt, halkip (snatch, fairlead);

anordningar i el. vid relingen som förtöjningsgods skall löpa igenom, t.ex. klys, med el. utan löprullar.

> Fler sjötermer som du behöver veta!