SJÖKULTUR


Moring (mooring ring);

på järnboj (mooring buoy) eller i land placerad grov ring för förtöjningsändamål.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!