SJÖKULTUR


Moring (mooring ring);

på järnboj (mooring buoy) eller i land placerad grov ring för förtöjningsändamål.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!