SJÖKULTUR


Mosquitofarten;

seglation på venezolanska och andra karibiska hamnar.

Barlast (ballast);

förekomst av vatten, sten eller järnskrot etc i fartygets inre med huvudsyftet att öka stabiliteten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!