SJÖKULTUR


Mother Carey’s chickens (av Jungfru Marias tillnamn Mater Cara, "Vår Fru", i hennes roll som sjömännens skyddshelgon);

stormsvalor och stormfåglar som anses varna sjömännen för annalkande storm. Dessutom är det troligt att de, i likhet med många andra av havets fåglar, härbärgerar avlidna sjömäns själar. De kallas även petreller, då de med sitt trippande på vågorna erinrar om Petrus, som Jesus fick att gå på Genesarets sjö.

Stek (ofta bend om det är med en annan tågända och hitch om det är med annat föremål;

av lågty/nederl. steek); tillfällig fastgöring av en tågända. (kommissens råbandsknop anses egentligen vara ett stek.)

> Fler sjötermer som du behöver veta!