SJÖKULTUR


Nakterhus (binnacle; av nederländska nachthuis, "natthus");

finns i styrhytten, där det härbärgerar den kardanskt upphängda kompassen.

Stopptörn;

jourtjänst vid hamnliggande.

> Fler sjötermer som du behöver veta!