SJÖKULTUR


Nakterhus (binnacle; av nederländska nachthuis, "natthus");

finns i styrhytten, där det härbärgerar den kardanskt upphängda kompassen.

Akter över (astern, abaft);

riktning mot fartygets akter eller dess kölvatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!