SJÖKULTUR


Natta (moisten);

spola vatten över trädäck för att det inte skall spricka i solvärmen.

Skansadvokat (sea lawyer);

besättningsmedlem som av motpart på befälssidan gärna ses som "självutnämnd uttolkare av lagar och avtal".

> Fler sjötermer som du behöver veta!