SJÖKULTUR


Ombord i (on board, aboard);

det bland civilt yrkessjöfolk vanligaste uttryckssättet om belägenhet inom skeppsbord. (Ombord på, som vi nog använder parallellt lite till mans, kan ha sitt ursprung inom Kommissen.)

Liverpool, see you in...;

"Kanske ses vi igen någonstans."

> Fler sjötermer som du behöver veta!