SJÖKULTUR


Ombordanställd;

se sjöman, sjöfarare.

Förfånga (relieve);

avlösa (på vakt).

> Fler sjötermer som du behöver veta!