SJÖKULTUR


Ombordanställd;

se sjöman, sjöfarare.

Sjörum (sea room);

fritt vatten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!