SJÖKULTUR


Ombordanställd;

se sjöman, sjöfarare.

Cheeseost;

ost (onödig dubblering, dumpas härmed till skeppsråttorna!)

> Fler sjötermer som du behöver veta!