SJÖKULTUR


Ombordläggning (collision);

fartygskollision

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!