SJÖKULTUR


Palla, stå pall;

"stå fast" (av spärrhaken pall, eng. pawl, på capstan ombord.

Anvisning;

enstaka penningförsändelse via rederiet. Jfr dragsedel.

> Fler sjötermer som du behöver veta!