SJÖKULTUR


Palla, stå pall;

"stå fast" (av spärrhaken pall, eng. pawl, på capstan ombord.

Smul (smooth);

sjön är smul när den endast bryts av lätta vågor.

> Fler sjötermer som du behöver veta!