SJÖKULTUR


Palma (haul hand over hand, av ital. palma, "handflata");

snabbt ta hem på en tamp etc genom att flytta ena handen framför den andra.

Andren;

andre styrman el. maskinist.

> Fler sjötermer som du behöver veta!