SJÖKULTUR


Panamaklyset (Panama mooring pipe);

öppning i relingen längst akterut på poopen

Femöres-Line;

Gorthon Line (rederiets tidigare logotyp erinrade om gamla femöringar)

> Fler sjötermer som du behöver veta!