SJÖKULTUR


Panamaklyset (Panama mooring pipe);

öppning i relingen längst akterut på poopen

Varpa (kedge);

förhala ett fartyg med hjälp av varpankare.

> Fler sjötermer som du behöver veta!