SJÖKULTUR


Panamaklyset (Panama mooring pipe);

öppning i relingen längst akterut på poopen

Kommiss-Atlanten;

Hanöbukten. Jfr Grodatlanten.

> Fler sjötermer som du behöver veta!