SJÖKULTUR


Panamaklyset (Panama mooring pipe);

öppning i relingen längst akterut på poopen

Skeppskamrat (shipmate);

om besättningsmedlem på samma fartyg. Jfr seglarkompis

> Fler sjötermer som du behöver veta!