SJÖKULTUR


Panamaklyset (Panama mooring pipe);

öppning i relingen längst akterut på poopen

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!