SJÖKULTUR


Panamaklyset (Panama mooring pipe);

öppning i relingen längst akterut på poopen