SJÖKULTUR


Passad (troligen från ital. passata, "genomgång", via nederl. passaat och da. passat. På eng. heter det trade winds);

varaktiga vindar i bältena mellan 30° N och 30° S. På norra halvklotet är riktningen NE och på södra SE.

Håll an! (avast!);

stopp, vänta, gör ett uppehåll!

> Fler sjötermer som du behöver veta!