SJÖKULTUR


Plåtkossan;

apparat/kärl för framställning av av mjölk (med mjölkpulver och vatten som ingredienser).

För-och-akter;

varskos från bryggan när backen och poopen skall bemannas inför förtöjning eller avgång.

> Fler sjötermer som du behöver veta!