SJÖKULTUR


Plåtkossan;

apparat/kärl för framställning av av mjölk (med mjölkpulver och vatten som ingredienser).

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!