SJÖKULTUR


Plåtkossan;

apparat/kärl för framställning av av mjölk (med mjölkpulver och vatten som ingredienser).

Kutym (betydligt vanligare till sjöss än på landbacken);

sederegler sjömännen emellan, "stajl".

> Fler sjötermer som du behöver veta!