SJÖKULTUR


Plattgattad;

om fartyg som har plan akterspegel. Jfr rundgattad.

Lämpa överbord (jettison);

göra sig av med last etc, t.ex. för att minska slagsida.

> Fler sjötermer som du behöver veta!