SJÖKULTUR


Plattgattad;

om fartyg som har plan akterspegel. Jfr rundgattad.

Hissa (hoist, lågty. hissen);

urspr. ren sjöterm med innebörden lyfta, förflytta uppåt.

> Fler sjötermer som du behöver veta!