SJÖKULTUR


Plattgattad;

om fartyg som har plan akterspegel. Jfr rundgattad.

Förhyda (sheathe);

förse ett fartygsskrov med skyddsbeklädnad.

> Fler sjötermer som du behöver veta!