SJÖKULTUR


Plattvakten (dog watch);

när fyratimmarsvakter infördes delades 1600-2000 i första (1600-1800) och andra (1800-2000) plattvakten. Det engelska uttrycket är egentligen en förvanskning av dodge watch, "smitvakt", med syftning på att man genom den vaktdelningen slapp gå på samma vakt under hela sjötörnen. Har för svensk del i modern tid tillämpats inom Kommissen.

Tonnagerum, -lucka (tonnage hatch);

aktersta luckan som på vissa fartygstyper tillkom som en mätteknisk finess. Hade dock även praktisk betydelse. Via den kom man in i de vanliga lastrummen utan att behöva lucka av dessa.

> Fler sjötermer som du behöver veta!